Abstrakty

konferencja-top

Sesja ustna ONKOLOGIA
Prowadzący: Prof. I. Niedzielska, Prof. K. Osmola

14.00 – 14.10 Przerzuty nowotworów złośliwych z narządów odległych do tkanek jamy ustnej
– Beata Klaudia Nowaszewska, Dorota Dziemiańczyk-Pakieła, Natalia Tołoczko-Iwaniuk, Leszek Piotrowski, Joanna Reszeć, Ewa Sierko, Jan Borys

14.10 – 14.20 Aktualne metody diagnostyki obrazowej raka jamy ustnej – badanie TK, MRI, DWI-MRI oraz PET/TK
– Anna Starzyńska, Paulina Pałasz, Łukasz Adamski, Michał Studniarek

14.20 – 14.30 Chirurgiczne leczenie wewnątrzkostnej zmiany olbrzymiokomórkowej szczęk u dzieci
– Maciej Borowiec, Krzysztof Dowgierd, Łukasz Krakowczyk

14.30 – 14.40 Rola kwasu foliowego w rozwoju zmian przednowotworowych i niemelanocytowych nowotworów skóry
– Magdalena Trzcińska, Krzysztof Sztychny, Marcin Kozakiewicz

14.40 -14.50 Ryzyko onkogenezy w leczeniu immunosupresyjnym po przeszczepieniu nerki allogenicznej
– Dorota Szubińska-Lelonkiewicz, Piotr Wychowański, Małgorzta Osiak, Beata Małecka-Libera, P. Fiedor

14.50 – 15.00 Pierwotne nabłonkowe nowotwory gruczołów ślinowych u dzieci i młodzieży
– Michał Gontarz, Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Jan Zapała

15.00 – 15.10 Kwalifikacja do tracheostomii przed operacjami ablacyjnymi w obrębie gardłą i jamy ustnej
– Filip Kissin, Liza Trzepatowska, Maciej Rysz

15.10 – 15.20 Fizjoterapia jako uzupełnienie procedur leczniczych na oddziale chirurgii twarzowo-szczękowej w zakresie chirurgii onkologicznej
– Szymon Tyszkiewicz

15.20 – 15.30 Rzadki przypadek jatrogennego mięsaka Kaposiego w lokalizacji dziąsłowej
– Dorota Dziemiańczyk-Pakieła, Jacek Małyszko, Natalia Tołoczko-Iwaniuk, Beata Nowaszewska, Jan Borys, Joanna Reszeć

Sesja ustna REKONSTRUKCJE
Prowadzący: Dr hab. n. med. Ł . Krakowczyk, Dr n. med. M. Szuta

16.00 – 16.10 Rekonstrukcje wolnymi płatami w obrębie głowy i szyi – doświadczenia własne
– Robert Kowalczyk, T. Żabski, A. Nowak

16.10 – 16.20 Rekonstrukcja nosa implantem indywidualnym z UHMWPE – opis przypadku
– Magdalena Trzcińska, Marcin Kozakiewicz

16.20 – 16.30 Ocena funkcji kończyny górnej pacjentów po zabiegach rekonstrukcyjnych z użyciem płata promieniowego
– N. Tołoczko-Iwaniuk, R. Terlikowski, D. Dziemańczyk-Pakieła, l. Piotrowski, J.S. Rybak, B.K. Nowaszewska, J. Borys, A. Kuryliszyn-Moskal

16.30 – 16.40 Zastosowanie systemów CAD/CAM w indywidualnych artroplastykach stawu skroniowo-żuchwowego
– Tomasz Wach, M. Kozakiewicz

16.40 – 16.50 Zastosowanie technik chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu guzów regionu głowy i szyi u dzieci
– Łukasz Krakowczyk, Krzysztof Dowgierd, Maciej Borowiec, Adam Maciejewski

16.50 – 17.00 Zastosowanie technologii druku 3D w leczeniu ubytków kości szczęk
– Jan Borys, P. Borkowski, P. Bortnik, J.S Rybak, L. Piotrowski, P. Załęski, A. Stankievich

17.00 – 17.10 Efekty funkcjonalne i ocena jakości życia u pacjentów po rekonstrukcjach ubytków ponowotworowych wargi dolnej
– Liza Trzepatowska, Filip Kissin, Maciej Rysz

 

SESJA POSTEROWA

Próba oceny wpływu wybranych czynników ogólnoustrojowych na stopień brzeżnego zaniku kości przy wszczepach zębowych
– M. Glonek, P. Hadrowicz, J. Hadrowicz, M. Kozakiewicz

Rogowaciejąco-torbielowaty guz zębopochodny u dziecka z zespołem Ehlersa-Danlosa – opis przypadku
– Anna Starzyńska, Izabela Oleszkiewicz, Paulina Pałasz, Łukasz Adamski

Rekonstrukcje ubytków poresekcyjnych płatem szyjnym – modyfikacje własne
– Marek Karaś

W pogoni za szkliwiakiem
– Marek Karaś

Czy możliwe jest łatwiejsze pozycjonowanie implantów w oczodole? – modyfikacja łyżki oczodołowej
– Marcin Kozakiewicz, Piotr Szymor

Czy można przewidzieć objętość oczodołu opierając się na kilku pomiarach liniowych?
– Krzysztof Sztychny, Piotr Szymor, Marcin Kozakiewicz

Rak śluzowonaskórkowy żuchwy rozwijający sie na podłożu zębopochodnej torbieli gruczołowej
– Mateusz Dymek, Robert Brodowski, Marcin Kaleta, Bogumił Lewandowski

Profilaktyka antybiotykowa po radioterapii głowy i szyi w zabiegach chirurgii stomatologicznej
– Bartłomiej Iwańczyk, Paweł Nieckula, Piotr Wychowański, Igor Kresa, Andrzej Wojtowicz

Zespół Gorlina-Goltza u 10-letniego pacjenta – opis przypadku
– Maciej Jagielak, Jakub Powała

Nadziąślaki – Wieloczynnikowa etiologia
– Lidia Gefrerer, Andrzej Wojtowicz

Ryzyko onkogenezy w leczeniu immunosupresyjnym po przeszczepieniu nerki allogenicznej
– Dorota Szubińska-Lelonkiewicz , Piotr Wychowański, Małgorzata Osiak, Beata Małecka-Libera, Piotr Fiedor

Przypadek leukoplakii na błonie śluzowej wyrostka zębodołowego po odbudowie implantoprotetycznej
– Igor Kresa, Tomek Kamiński, Bartłomiej Iwańczyk, Andrzej Wojtowicz

Koincydencja wirusa HPV w raku jamy ustnej
– Karolina Szaniawska, Izabela Strużycka, Igor Kresa, Bartłomiej Iwańczyk, Janusz Jaworowski, Andrzej Wojtowicz

Wartość diagnostyczna systemów luminescencji velscope i identafi
– Tomasz Kamiński, Igor Kresa, Andrzej Wojtowicz, Bartłomiej Iwańczyk

Diagnostyka wizualizacyjna liszaja płaskiego o wysokiej dynamice rozwoju
– Tomasz Kamiński, Magdalena Świderska, Karolina Skalska, Grzegorz Lewandowski, Wojciech Popowski, Andrzej Wojtowicz