Aktualności

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

Z wielką przyjemnością rozpoczęliśmy prace jako nowo wybrany Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo Twarzowej.

Pierwszym zadaniem, które stawiamy sobie w tej kadencji jest ponowne połączenie Naszego towarzystwa z Polskim Towarzystwem Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii na równych prawach dla wszystkich członków.

Uważamy, że istniejący podział szkodzi chirurgom szczękowo – twarzowym i chirurgom stomatologom w aspekcie wizerunkowym, współpracy naukowej czy współpracy z europejskim towarzystwem. Zjednoczenie Naszego środowiska wzmocni pozycje polskich chirurgów szczękowo twarzowych i chirurgów stomatologów w Europie, umożliwi lepszą współprace naukową, uatrakcyjni zjazdy i zmniejszy ich koszty w przeliczeniu na członka. Na dwóch  kongresach odbywających się w tym samym roku jest niezwykle trudno przygotować interesujący program, który byłby wartościowy pod względem merytorycznym dla słuchaczy. Jako uczestnicy konferencji organizowanych przez oba towarzystwa obserwujemy z roku na rok coraz mniejszą frekwencje i zainteresowanie tymi spotkaniami. Jest to trend przeciwny do innych krajów Europejskich, gdzie lekarzom zależy na intensyfikacji spotkań w celu wymiany doświadczeń związanych z nowymi technologiami jaki i aspektami prawnymi sporów na linii lekarz – pacjent.

Wzmocnienie pozycji Naszego środowiska na arenie Europejskiej pozwoli na szerszy dostęp zwłaszcza specjalizantów do staży, programów grantowych, kursów obecnie szeroko oferowanych dla … Lekarzy z innych krajów EU niż Polska.

Apelujemy o poparcie, pomoc i dobrą wolę przy podjętej próbie zjednoczenia naszego środowiska.

 

PREZES Stanisław Starościak

SEKRETARZ Maciej Rysz