Instrukcja do prezentacji i e-posterów

konferencja-top

ABSTRAKTY
Abstrakt powinien składać się z następujących części – Wstęp, Materiał i Metoda, Wyniki, Wnioski. Tekst powinien być napisany poprawną polszczyzną, bez błędów gramatycznych i ortograficznych.

Maksymalna ilość znaków ze spacjami – 2000.

Proszę zaznaczyć preferowaną formę przedstawienia badania – e-poster lub prezentacja ustna. Ostateczna decyzja co do sposobu prezentacji zostanie podjęta przez Komitet Naukowy.

E-POSTER
Po ocenie abstraktów przez Komitet Naukowy przesłana zostanie drogą mailową informacja na adres do korespondencji o sposobie prezentacji. W przypadku wyboru e – postera plakat należy przesłać najpóźniej do dnia 17.04.2017 na adres kngis@wp.pl lub inny wskazany przez organizatorów. E-postery będą dostępne dla uczestników konferencji na dotykowych ekranach przed aulą i salami, gdzie będą odbywały się wykłady i prezentacje ustne.

Przyjmowane będą jedynie plakaty w formacie PDF.

PREZENTACJE USTNE
Prezentacje ustne będą odbywały się w auli lub salach konferencyjnych w zależności od tematu pracy. Maksymalny czas prezentacji ustnej to 7 minut oraz 3 minuty na dyskusję z uczestnikami. Podane ramy czasowe są nieprzekraczalne i nie podlegają zamianie. Rekomendowana maksymalna ilość slajdów to 16.

Pokaz slajdów należy przekazać do informatyków najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem sesji do której zostało zakwalifikowane wystąpienie.

Przyjmowane będą jedynie prezentacje w formacie ppt, pptx lub pdf.