Komitet naukowy

konferencja-top

Dr. S. Starościak
Prof. E. Towpik
Prof. A. Kawecki
Prof. J. Strużyna
Prof. A. Wojtowicz
Prof. R. Krajewski
Prof. M. Rahnana
Prof. J. Zapała
Dr. M. Szuta
Prof. I. Niedzielska
Prof. M. Kozakiewicz
Prof. B. Lewandowski
Prof. L. Golusiński