Członkostwo

Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 120 zł.

Przelewy prosimy kierować na konto PTCHJU i CHST:

11 1160 2202 0000 0000 2879 6705

UWAGA: 2-letnie członkostwo (udokumentowane opłaconymi składkami) jest niezbędne do głosowania i do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Aby przystąpić do PTCHJU I CHST należy pobrać, wypełnić i przesłać deklarację drogą pocztową.

deklaracja

Podpisanie deklaracji i przestąpienie do PTCHJU i CHST jest równoznaczne z akceptacją praw Towarzystwa zawartych w Statucie PTCHJU I CHST.