Zarząd

prezesi-1

 

  jagielak wojtowicz2

Dr n. med. Mariusz Szuta – Konsultant Krajowy Chirurgii Szczękowo Twarzowej

Prof. Mansur Rahnama – Konsultant Krajowy Chirurgii Stomatologicznej

Dr n. med. Maciej Rysz – Sekretarz

Dr Jakub Zwoliński – Skarbnik