Zjazdy i kursy

W związku z odnowieniem statutowych władz Towarzystwa, informacje odnośnie najbliższego kongresu naukowego, zjazdów i kursów pojawią się w najbliższym czasie.

Członkowie, firmy oraz instytucje zainteresowane przedmiotową problematyką mogą kierować na adres Towarzystwa stosowne wnioski lub zapytania.